Finansowanie

Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym – co z pośrednikami finansowymi?

Projekt ustawy o kredycie hipotecznym to rządowa propozycja implementacji unijnej Dyrektywy MCD, która budzi szereg kontrowersji i wprowadzi prawdopodobnie spore zamieszanie na rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Obecnie kredyty tego typu udzielane są za pośrednictwem firm, które mają za zadanie nie tylko umożliwić kredytobiorcy porównanie i wybór atrakcyjnej oferty, ale dopełnić wielu formalności, na które zwykle klient nie ma czasu ani nie ma podstawowej wiedzy na ten temat. Prowizje za takie usługi płaciły takim firmom banki. Po zmianach będzie to zabronione. Problem dotknie najbardziej te banki, które nie dysponują rozbudowaną siecią placówek, więc małych i średnich. Oczywiście projekt przewiduje także zmiany dotyczące ochrony konsumenta np. przed niezrozumiałymi reklamami takich produktów bankowych.

Restrykcyjne zmiany uderza nie tylko w pośredników (sprawdź pośredników kredytu hipotecznego na doradcy.co.pl), ale i klientów zainteresowanych produktami kredytowymi. Zgodnie z założeniami nowej ustawy zmieni się sposób finansowania usług. Dotychczas z prowizji bankowej pokrywane były koszty takiego pośrednictwa, klient nie płacił za usługę zwykle nic. Po zmianie to kredytobiorca będzie musiał pokrywać takie opłaty na rzecz pośrednika. Takie krok może przyczynić się do zaniechania korzystania z usług pośrednika, a co z tym się wiąże upadku firm pośredniczących w kredytach hipotecznych. Zniknie wiele tysięcy miejsc pracy, obniżą się przez to wpływy do budżetu. Unijne dyrektywy nie mówią wprost o zakazie pobierania opłat w formie prowizji od pośredników kredytowych, więc według samych pośredników polskie prawo uderza w nich zbyt mocno.

Banki stracą, kredytobiorca nie skorzysta

W ślad za zmianami wielu klientów zrezygnuje z pomocy pośredników kredytowych, bo nie będą chcieli za te usługi płacić. Może to się wiązać z koniecznością innej formy reklamy, poszerzenia liczby odbiorców i zwiększenia placówek banków. To z kolei przekłada się zwykle na wzrost cen, także kredytów hipotecznych. Do tej pory banki prowizję dzieliły z pośrednikiem, więc klient i tak ponosił koszty. Nie były one znaczne i mało odczuwalne, więc często nawet nie zwracały uwagi kredytobiorcy. Teraz będzie to wyglądało inaczej. Dzięki pośrednikom wysokość prowizji mogła być negocjowana i często tak bywało. Klient był zadowolony, że całkowity koszt kredytu będzie przez to choć trochę niższy.

Zmiany ustawowe dotkną najbardziej niewielkie banki, które większość czynności scedowały na pośredników. Zmiany to nie tylko zakaz zapłaty za pośrednictwo. Ustawa o kredycie hipotecznym zabrania oferowania wraz z kredytem innych bankowych produktów (kart kredytowych, lokat czy kont nie związanych ze spłacaniem kredytu). Obecnie to nagminne i uzależnia choćby obniżenie prowizji czy marzy w przypadku rezygnacji z usług dodatkowych. Jedynie rachunki bezpłatne niezbędne doregulowania zadłużenia rat kredytu będą mogły być przez kredytodawców proponowane klientom. Oczywiście nie dotyczy to np. umowy ubezpieczenia stanowiącej jedno z zabezpieczeń spłaty kredytu, choć klient będzie musiał być poinformowany o możliwości dowolnego wyboru ubezpieczyciela, który spełnia wymogi banku. Co do pośredników to zmian nie koniec. Każdy, który zdecyduje nadal prowadzić tego typu usługi będzie musiał przejść wymagania formalne KNF, zostać wciągniętym na listę pośredników i podlegał będzie nadzorowi. Kolejnym elementem zmian ustawowych jest możliwość odstąpienia przez bank, jedynie za zgoda klienta, od umowy przy której błędnie została oceniona zdolność kredytowa.

Reklamy kredytów

Punktem zwrotnym projektu jest konieczność rzetelnej informacji o produktach bankowych. Wszelkie informacje marketingowe musza być jasne i precyzyjnie sformułowane i przekazane konsumentom. Nie ma mowy o wprowadzaniu w błąd, czy pomijaniu istotnych faktów dotyczących produktu. Głównie dotyczy to kosztu kredytu hipotecznego. Informacja taka powinna zawierać dane dotyczące rodzaju oprocentowania, wysokości wraz z RRSO. Przykłady powinny być poparte warunkami kredytu dla minimum 2/3 umów. Uwzględnione muszą być i kwota, i okres kredytowania. Warto podkreślić, że pośrednicy będą zobowiązani do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście można przypuszczać, że będzie to zakres ochrony rozszerzony o ewentualne zdarzenia, które mogą mieć miejsce w pracy pośrednika. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywał będzie on sam.

Kontrowersje są spore; ustawa prawdopodobnie wejdzie w życie jeszcze latem tego roku. Szykuje się więc rewolucja, której skutków na chwile obecna nie da się przewidzieć. Nie będzie to jednak rewolucja na korzyść kredytobiorców, którzy większość decyzji będą prawdopodobnie podejmować samodzielnie.