Tag: Zdolność kredytowa

Środki z 500+ na mieszkanie?

Program rządowy 500+ wywoływał wiele kontrowersji. Niemniej doszedł do skutku i wiele rodzin dostało szansę na pozyskanie dodatkowych środków z tego tytułu. Wiele z nich ma różne pomysły na wykorzystanie tych pieniędzy, choć ustawodawca określił, na co mają głównie być przeznaczone środki ze świadczenia. Wzrost dochodu dyspozycyjnego ma ogromne znaczenie …

Jak poprawić zdolność kredytową?

Często wnioskując o przyznanie kredytu chcemy uzyskać taką kwotę, jaka jest nam niezbędna do realizacji zamierzonych celów. Nie ważne czy to mieszkanie, remont czy inne wydatki. Przy wyższych kwotach kredytu bank dokładnie bada nie tylko historie kredytową, ale przede wszystkim zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Często nie chce udzielić nam wsparcia …

Czy można umorzyć kredyt?

Początek 2015 roku i kryzys frankowiczów wymógł niejako ustanowienie prawa umożliwiającego umorzenie kredytów. Oczywiście jest to możliwe w określonych przypadkach, we współpracy z rządem. Prawo to oferowane jest głównie posiadaczom kredytów hipotecznych w walucie obcej, znajdujących się w wyniku załamania rynku w trudnej sytuacji finansowej. Dług zostaje umorzony z chwilą …