Tag: Kredyty studenckie

Czy można umorzyć kredyt?

Początek 2015 roku i kryzys frankowiczów wymógł niejako ustanowienie prawa umożliwiającego umorzenie kredytów. Oczywiście jest to możliwe w określonych przypadkach, we współpracy z rządem. Prawo to oferowane jest głównie posiadaczom kredytów hipotecznych w walucie obcej, znajdujących się w wyniku załamania rynku w trudnej sytuacji finansowej. Dług zostaje umorzony z chwilą …