Tag: Budżet

Jak założyć konto rodzinne?

Wraz z pojawieniem się Programu 500+ banki wprowadziły nowy rodzaj rachunku, a mianowicie konta rodzinne. To nowe produkty bankowe, które mają za zadanie zabezpieczać pieniądze przed egzekucjami komorniczymi. Chociaż pozyskane w ten sposób środki, nie mogą wprawdzie być zajęte przez komornika, to w praktyce prowadzi to do wielu problemów, tak …

Środki z 500+ na mieszkanie?

Program rządowy 500+ wywoływał wiele kontrowersji. Niemniej doszedł do skutku i wiele rodzin dostało szansę na pozyskanie dodatkowych środków z tego tytułu. Wiele z nich ma różne pomysły na wykorzystanie tych pieniędzy, choć ustawodawca określił, na co mają głównie być przeznaczone środki ze świadczenia. Wzrost dochodu dyspozycyjnego ma ogromne znaczenie …

Oszczędzanie nawet niewielkich kwot ma sens

Do niedawna większość Polaków nie oszczędzała. Argumentem na ich usprawiedliwienie najczęściej były niskie zarobki, a przecież nawet niewielkie oszczędności w skali miesiąca, rocznie mogą przynieść nawet kilkaset złotych, które będzie można wydać na przyjemności, czy niezbędne sprzęty. Co ważne – bez potrzeby zaciągania kredytu na ten cel. Niewielkie oszczędności pozwalają …