Artykuły

Różnice między WIBID a WIBOR – wyjaśniamy wątpliwości

Banki umożliwiają swoim klientom dokonywanie wszelkich operacji finansowych w tym wypłat gotówki w placówkach, czy w bankomatach. O ile jedne dysponują rezerwami pozwalającymi zachować ciągłość takich operacji, to inne nie mają aż takich rezerw (np. na skutek udzielenia większej liczby kredytów). Obrót pieniędzmi między bankami, które w pewien sposób wspierają się w tym zakresie wymaga określenia ceny tych pieniędzy. Niewątpliwie każdy z nas w umowach pożyczkowych czy dotyczących lokat spotkał się z terminami WIBOR, WIBID czy stopa referencyjna. Dla nas brzmi to obco, a ma ogromne znaczenie dla naszych finansów. Potrzeba obrotu środkami na rynkach wewnątrzbankowych zaspokojona została wskaźnikami WIBOR i WIBID. Wyznaczają one wysokość oprocentowania lokat międzybankowych. Inaczej nazywane są rynkowymi cenami złotówki.

WIBOR to stawka referencyjna określająca oprocentowanie, z jakim banki godzą się pożyczać w danym momencie środki finansowe innym bankom podczas tzw. fixingu na rynku warszawskim. Oznaczenia wskazują tez okres, na jaki została pożyczka udzielona (możliwy jest WIBOR jednodniowy tzw. WIBOR ON lub TN, o ile termin liczy się od dnia następnego. WIBOR może wskazywać tez dłuższe okresy – 2W na dwa tygodnie, 1M na miesiąc, ale też na 3 czy też 6 miesięcy.

Warto zaznaczyć, że Warszawa jest jedynym miejscem, w jakim dokonana może być transakcja. Czym jest fixing? To posunięcia prowadzące do ustalenia konkretnej stawki referencyjnej WIBOR i WIBID obowiązujących na krajowym rynku międzybankowym.

WIBID działa podobnie, ale odnosi się do depozytów, tj. stawek procentowych po jakich banki zgadzają się przyjmować depozyty od innych banków. WIBOR zawsze będzie wyższy od WIBIDU, gdyż banki nie tracą na transakcjach między sobą.

Stawki WIBOR i WIBID ustalane są każdego dnia o godzinie 11 przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Stopy WIBOR i WIBID dotykają także nas, jako klientów banków. WIBOR oznacza dla nas wysokość rat kredytu z obowiązującą zmienną stopą procentową (ma wpływ w na cenę kredytu). Na kredyty walutowe wpływ mają natomiast EURIBOR dla rynków europejskich i LIBOR dla międzynarodowych.