Inwestowanie

Oprocentowanie lokaty – stałe czy zmienne?

Decydując się na oszczędzanie na lokacie klient ma zwykle do wyboru oprocentowanie stałe i zmienne. Nie do końca wszyscy są świadomi różnic, a te są dość spore.

Lokaty (sprawdź ranking lokat na altberger.pl), mimo że nisko oprocentowane, nadal są często wybieranym produktem. Przeważnie klienci wybierają taką formę oszczędzania z uwagi na bezpieczeństwo kapitału, ale i braku wiedzy finansowej niezbędnej do bardziej skomplikowanych inwestycji. Lokata jest depozytem zakładanym na określony umownie czas i ustalony procent. Jeśli chcemy zyskać na lokacie, przed tym terminem nie jest możliwe korzystanie w dowolny sposób z ulokowanych pieniędzy.

Oprocentowanie lokat może być stałe bądź zmienne. Dla depozytów krótkoterminowych najczęściej oferowane jest oprocentowanie stałe. Charakteryzuje się ono stałą, niezmienną stopą procentową w oparciu o którą nalicza się zysk od zdeponowanej kwoty. To wygodne rozwiązanie, bo od samego początku inwestowania klient jest świadomy zysku. Oprocentowanie to w trakcie umowy się nie zmieni. Przeważnie oprocentowanie stałe jest niższe od zmiennego.

Oprocentowanie zmienne to bardziej skomplikowane rozwiązanie. Wysokość odsetek zwykle zależy od aktualnego wskaźnika stóp procentowych, sytuacji depozytów na rynku i wielu innych czynników. W chwili podpisywania umowy nie mamy pewności, że oprocentowanie nie ulegnie zmianie. Oczywiście może ono się zmniejszyć, ale i zwiększyć. Ze znajomością finansów łatwiej jest przewidzieć kierunki zmian i zdecydować, czy lokować na procent stały, bezpieczniejszy czy zaryzykować z oprocentowaniem zmiennym. Wzrost inflacji, silny wzrost gospodarczy to znaki, że NBP podniesie stopy procentowe. Spadek oznacza także obniżenie oprocentowania. Często zmiany kierowane są także wewnętrznymi decyzjami instytucji finansowej. Decydując się na zmienne oprocentowanie należy mieć świadomość, że na to ile zyskamy wpłynąć może wiele czynników rynkowych, których często nie da się przewidzieć, zwłaszcza w dłuższej perspektywie.

To, jaką formę lokaty wybrać wymaga analiz i kalkulacji. Zależne jest od indywidualnych preferencji, oceny ryzyka i przede wszystkim wahań gospodarczych i sytuacji w kraju i na świecie. Zakładając lokatę w gorszych czasach istnieje prawdopodobieństwo wzrostu wskaźników i „rozpędu” gospodarczego, a więc i oprocentowania lokat. Przy wahaniach rynkowych i spadku gospodarczym zdecydowanie lepszą opcją będzie depozyt z oprocentowaniem stałym.