Finansowanie

Koniec z prowizją za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego?

W bieżącym roku, według założeń ustawodawcy, mają pojawić się zmiany w ustawie o kredytach hipotecznych. W głównej mierze dotyczyć mają one prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów hipotecznych przez kredytobiorców, w ciągu roku od chwili jej zaciągnięcia. Dotychczas banki wykorzystując swoją pozycję nadużywały takich procedur. Celem zmian jest ochrona praw konsumenta.
Zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów zdecydowanie korzystnie dla kredytobiorców modyfikują obowiązujące przepisy.

Do najważniejszych należy nałożenie na banki konieczności obniżania opłat kredytowych (art. 37 ustawy o kredycie hipotecznym), które zostały już od klientów pobrane jako opłata jednorazowa, jeśli spłata była wcześniejsza (w całości albo części). Podobnie sytuacja ma się w przypadku kredytów gotówkowych. Zatem jeśli bank pobrał jednorazowo na wstępie opłatę prowizyjną to w przypadku wcześniejszej spłaty powinna ona być rozliczona proporcjonalnie do okresu, prze jaki spłacany był kredyt. Zwrot miałby dotyczyć oprócz prowizji również opłat dodatkowych (np. ubezpieczenia, zwykle niezbędnego w przypadku kredytów hipotecznych).

Wiele banków udzielających kredytów hipotecznych (tutaj znajdziesz aktualną listę) zastrzegało opłatę za przedterminową spłatę tego typu zobowiązania. Wraz ze zmianami taki proceder byłby zakończony. Co prawda banki pobierały opłatę, jeśli kredyt spłacony był w okresie pierwszych lat trwania umowy, niemniej jest to nie do końca sprawiedliwe dla klientów, którym udało się szybciej zebrać środki na spłatę zadłużenia. Najczęściej prowizja ta stanowiła ok 2-3% wpłaty. Przy dużych sumach to i tak bardzo dużo. Według projektu możliwe będzie pobieranie jakiejkolwiek opłaty z tego tytułu tylko i wyłącznie w trakcie 1 roku od daty zawarcia umowy kredytu i spłaty zobowiązania w tym okresie. Co ważne zmiana dotyczyć ma wyłącznie kredytów ze zmienną stopą procentową.

Miejmy nadzieje, że zmiany zostaną uchwalone jak najszybciej (obecnie na etapie konsultacji), by otworzyć drogę do spłaty zobowiązań Polaków bez ponoszenia zbędnych kosztów. Ustawa o kredycie hipotecznym ma na celu wdrożenie dyrektywy unijnej MCD, której celem jest wzmocnienie konsumentów korzystających z kredytów hipotecznych.