Artykuły

Jak założyć konto rodzinne?

Wraz z pojawieniem się Programu 500+ banki wprowadziły nowy rodzaj rachunku, a mianowicie konta rodzinne. To nowe produkty bankowe, które mają za zadanie zabezpieczać pieniądze przed egzekucjami komorniczymi. Chociaż pozyskane w ten sposób środki, nie mogą wprawdzie być zajęte przez komornika, to w praktyce prowadzi to do wielu problemów, tak więc najlepiej posiadać oddzielny, specjalny rachunek. Dzięki temu pieniądze przeznaczone na dzieci są lepiej chronione.

Jak działa rachunek rodzinny?

Konto rodzinne może założyć każdy, kto otrzymuje świadczenia typu:

  • z Programu 500+,
  • rodzinne,
  • środki z pomocy społecznej,
  • dodatki pielęgnacyjne,
  • dodatki dla sierot zupełnych,
  • dodatki rodzinne,
  • dodatki porodowe,
  • świadczenia wychowawcze.

Tego typu konto bankowe jest bezpieczne i nie podlega egzekucjom komorniczym, wyjątkiem są alimenty. Chociaż nazwa konta może sugerować, że ma do niego dostęp kilka osób, posiadaczem rachunku może zostać tylko jedna osoba, która pozostaje osobą fizyczną.

W którym banku założyć rachunek rodzinny?

Konta rodzinne mają w ofercie prawie wszystkie banki komercyjne (tutaj sprawdzisz wszystkie banki w Polsce), tak więc to, do jakiego banku  się udamy, aby je założyć będzie zależeć wyłącznie od nas. W tym wypadku będzie zobowiązani do przedstawienia numerów kont, organów, od którym będziemy otrzymywać przekazy pieniężne oraz zaświadczeń od podmiotów, które będą nam wypłacać dane świadczenia. Konto rodzinne jest darmowe niezależnie od tego, w którym banku je założymy, nie będziemy ponosić z racji jego użytkowania żadnych opłat. Zarówno otwarcie rachunku, korzystanie z niego, jak i wypłaty z bankomatów należących do danych banków będą darmowe.

Czy konto jest obowiązkowe?

Rachunek rodzinny jest przeznaczony dla osób, które korzystają z Programu 500+, jednak nie jest obowiązkowy. Posiadanie konta rodzinnego to dobre rozwiązanie głównie dla rodzin, które mają zaciągnięty kredyt i borykają się z niego spłatą. Zaletą posiadania takiego konta jest to, że pieniądze są bezpieczne, także może okazać się praktycznym i wygodny produktem bankowym. Warto go założyć także po to, aby mieć większą kontrolę nad swoimi wydatkami. Umiejętnie zarządzanie własnym budżetem jest ważne.