Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne zamiast lokaty?

Oprocentowanie lokat jest na niskim poziomie i nic nie zapowiada, że to się zmieni w najbliższym czasie. Alternatywą może być fundusz inwestycyjny – równie bezpieczny, co lokata dla inwestora, a zyskać można znacznie więcej. O ile wybierzemy ten właściwy.

Większość instytucji finansowych posiada w ofercie co najmniej kilka funduszy. To, na jaki produkt się zdecydujemy zależy od środków, okresu inwestycji i wreszcie ryzyka, jakie jesteśmy w stanie ponieść. Wybierając fundusz warto przyjrzeć się tez opłatom, jakie trzeba będzie opłacić. Zwykle takimi kosztami jest prowizja i opłata dystrybucyjna. Prowizja naliczana jest za zarządzanie. Zwykle nie przekracza 4% wartości wszystkich jednostek. Im fundusz bardziej agresywny, tym prowizja wyższa.

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w chwili zakupu jednostek uczestnictwa. Tu także im bezpieczniejszy fundusz, tym opłata jest niższa. Należy podkreślić, że opłatę można w ramach negocjacji obniżyć, albo wręcz wyeliminować – zatem warto próbować, zwłaszcza przy większych kwotach inwestycji. Aby obniżyć koszty, oprócz negocjacji, warto korzystać z kanałów dystrybucji online, można dodatkowo wziąć udział w programach oszczędnościowych banku/instytucji czy szukać promocyjnych ofert funduszy.

Co wybrać – lokatę, czy fundusz inwestycyjny?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia, oczekiwań i preferencji. W przypadku lokaty umowa zawierana jest na ustalony czas, z funduszem jest inaczej – to inwestor decyduje jak długo będzie w ten sposób inwestował. W przypadku lokaty (tutaj sprawdzisz najlepsze) na początku znamy zysk. Jeśli chodzi o fundusz to zysk uzależniony jest od jego rodzaju i zachowania instrumentu, o który opiera się inwestycja (akcje, obligacje, złoto, sztuka, nieruchomości itd.). Oczywiście to, ile zarobimy zależy od polityki inwestycyjnej i umiejętności zarządzających funduszem.

Zatem to, czy oszczędzać na lokacie, czy inwestować w fundusz zależy od poziomu wiedzy, jaką dysponujemy i analizy wad i zalet obu produktów. Często warto też polegać na intuicji.