Finansowanie

Czy można umorzyć kredyt?

Początek 2015 roku i kryzys frankowiczów wymógł niejako ustanowienie prawa umożliwiającego umorzenie kredytów. Oczywiście jest to możliwe w określonych przypadkach, we współpracy z rządem. Prawo to oferowane jest głównie posiadaczom kredytów hipotecznych w walucie obcej, znajdujących się w wyniku załamania rynku w trudnej sytuacji finansowej.

Dług zostaje umorzony z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Rozwiązanie to od lat cieszy się popularnością w zachodnich krajach, ostatnio również w Polsce. Ale warto podkreślić, że to w gestii wnioskującego będzie udowodnienie przed sądem gospodarczym, że problemy nie wynikają z naszego zaniedbania i opieszałości. Samo ogłoszenie upadłości może być utrudnione, jeśli w chwili obecnej posiadamy zobowiązania względem wierzycieli czy zaległości podatkowe. Warto podkreślić, że ogłoszenie upadłości to nie tylko dobre strony – należy liczyć się z utrata zdolności kredytowej (kalkulator zdolności kredytowej znajdziesz na stronie doradców finansowych), a co z tym związane brakiem możliwości zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych. Umorzony kredyt to także, w myśl przepisów podatkowych, przychód, z którego należy rozliczyć się z organem podatkowym.

Czy są inne możliwości?

Oczywiście możliwości umorzenia można dochodzić przed sądem powszechnym na skutek zaniedbań czy uchybień banku. Zawarcie klauzul niedozwolonych czy opóźnienia stanowią podstawę do rozwiązania umowy i umorzenia zobowiązania w wielu przypadkach, o ile udowodnimy bankowi winę. Takie postepowania są zwykle zawiłe i długotrwałe.

W najlepszej sytuacji znajdują się studenci – obecni i ci, którzy mają rozpoczynać spłatę zaciągniętego w ramach kredytu studenckiego zobowiązania. Tutaj jeśli udowodnimy jedną z 5 możliwych sytuacji dających podstawy do umorzenia (a więc trudną sytuację życiową, utratę zdolności na spłatę kredytu w stopniu trwałym, brak prawnych możliwości dochodzenia roszczeń, dobre wyniki w nauce czy śmierć kredytobiorcy) możemy liczyć na anulowanie całej pozostałej do spłaty kwoty kredytu studenckiego. Za umorzony kredyt studencki zapłaci Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich stanowiący część BGK.

Jak widać w pewnych, uzasadnionych sytuacjach umorzenie kredytu nie jest niczym trudnym do osiągnięcia. Decyzja nie może jednak być pochopna, a sytuacja faktycznie trudna, by umorzenie pozwoliło na dalsze funkcjonowanie kredytobiorcy i jego bliskich.