Artykuły

Co to jest chargeback i na czym polega?

Coraz więcej osób prowadzących działalność handlową i usługową umożliwia klientom płatności kartą. Niewiele osób dokonujących takich płatności wie, czym jest żądanie zwrotu środków w ramach tzw. obciążenia zwrotnego. Czym jest chargeback i kiedy można z niego skorzystać?

Jeśli kupiony towar czy wykonana usługa nie spełnia naszych, jako klientów, oczekiwań można przy użyciu chargeback’u odzyskać środki. Taka transakcja może być również zwrócona, jeśli została dokonana podwójnie z karty debetowej, kredytowej czy przedpłaconej. Obciążenie zwrotne to forma zwrotu środków za pośrednictwem wystawcy karty na wniosek jej posiadacza. Zadaniem banku jest sprawdzenie, czy zwrot ma uzasadnienie. Z uwagi na konieczność indywidualnej oceny każdej takiej sytuacji nie ma możliwości automatycznej obsługo chargeback, a co za tym idzie usługa nie jest darmowa.

Kiedy można skorzystać ze zwrotu?

Z usługi mogą skorzystać klienci, którzy nie otrzymali zamówionego towaru zamawianego przez Internet, przesyłka nie zawierała zamówionego towaru czy też gdy z karty została podwójnie pobrana opłata za te same zakupy czy usługi. Częstą przyczyną zgłoszeń chargeback jest nieotrzymanie zwrotu środków od sprzedającego, mimo reklamacji. Obciążenie zwrotne dotyczy też transakcji bankomatowych, gdy nie otrzymamy wypłaty, a konto zostanie obciążone, albo także w sytuacji błędów w bankowości internetowej i pobrania pieniędzy bez zakończenia transakcji, czy anulowania zamówienia. Chargeback dopuszczalny jest także w przypadku braku odzyskania kwoty od sprzedawcy, któremu zwróciliśmy towar czy po rozpoznaniu transakcji na karcie, których nie dokonywaliśmy.

Aby złożyć tego typu reklamacje należy w placówce banku (sprawdź aktualną listę placówek bankowych) złożyć pisemny wniosek zawierający w szczególności dane posiadacza karty, opis zdarzenia, przedmiotu, datę i miejsce dokonania płatności oraz numer karty, użytej do dokonania płatności. Oczywiście im więcej dowodów (np. wydruk z bankomatu, wydruk korespondencji ze sprzedawcą itd.) dołączymy, tym łatwiej będzie pracownikowi banku ustalić faktyczny przebieg wydarzeń i uwzględnić nasz wniosek. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona przez bank przekazuje on sprawę do odpowiedniej organizacji płatniczej (VISA czy MasterCard), która za pośrednictwem agenta rozliczeniowego kontynuuje wyjaśnianie sprawy ze sprzedawcą i wnosi o odniesienie się do tematu przez drugą stronę, na rzecz której dokonaliśmy płatności. Jeśli sprzedający nie wniesie zastrzeżeń agent obciąży jego konto i dokona przelewu środków na nasz rachunek, kończąc jednocześnie postępowanie. Jeśli wniosek będzie rozpatrzony na korzyść osoby reklamującej to dla niej chargeback jest bezpłatny.

Kiedy można złożyć reklamację?

Termin zależy od powodu złożenia reklamacji. Oczywiście, im szybciej tym lepiej, ale od chwili dokonania płatności okres ten waha się między 45 a nawet 540 dni. Z punktu widzenia sprzedawcy lepiej, w przypadkach ewidentnej przyczyny leżącej po jego stronie, dobrowolnie zwrócić pieniądze stronie transakcji, gdyż opłaty za chargeback bywają dość wysokie.