Finansowanie

Akt przeniesienia własności mieszkania, jakie formalności są konieczne?

Po trudnej drodze do uzyskania kredytu hipotecznego wydawać by się mogło, że podpisanie aktu przeniesienia własności to koniec problemów. Niestety to nie koniec, bo żeby uniknąć niepotrzebnej straty czasu i kłopotów w banku, który udzielił kredytu, czy innymi instytucjami konieczne jest załatwienie jeszcze kilku ważnych formalności.

Oczywiście większość zadań można zlecić notariuszowi, np. zmiany w księdze wieczystej czy jej założenie. Oprócz tego koniecznie należy zgłosić się do urzędu, by zgłosić fakt nabycia mieszkania/domu celem przesyłania blankietów wpłat podatku od nieruchomości.

Ile mamy na to czasu?

Zgodnie z ustawowymi terminami dwa tygodnie od momentu podpisania aktu. Zgłoszenia należy dokonać we właściwym urzędzie miasta/dzielnicy zgodnie z położeniem nieruchomości. Wypełniamy tam formularz IN 12 tj. informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Oczywiście można zrobić to przez Internet i potwierdzić podpisem elektronicznym. Niezbędny będzie do załączenia akt notarialny (często przesyła go do urzędu sam notariusz). Jeśli lokal znajduje się na terenie oddanym w użytkowanie wieczyste należy zgłosić także informacje o nabycia takiego prawa. Tutaj formalności można załatwić bez problemu online kierując skan aktu notarialnego do Zarządu Mienia Skarbu Państwa, wpisując tam także adres do doręczeń opłaty za użytkowanie wieczyste.

Hipoteka na rzecz banku

Kupno mieszkania za kredyt zobowiązuje nas do zmiany i wpisu w księdze wieczystej tego faktu. Wpis na rzecz banku obowiązkowo wymaga dodatkowych dokumentów, m.in. świadczenia z banku o ustanowieniu hipoteki i zaświadczenia o warunkach, na jakich został udzielony nam kredyt. Potem należy udać się do kredytodawcy; wraz z aktem notarialnym będą one niezbędne w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Na te informacje zwykle czeka się do 2 tygodni. Z nimi udajemy się do sądu, zgodnego z położeniem nieruchomości, należy dokonać wpłaty (za jedną hipotekę 200 zł w kasie sądu lub przelewem na wskazany rachunek sądu). Nie można zapomnieć o obowiązku opłacenia podatku od tej kwoty w urzędzie skarbowym (19 zł). Po spełnieniu powyższych czynności należy czekać na zawiadomienie sądowe o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku. Z takim postanowieniem ponownie należy przejść do banku udzielającego kredytu i od tego momentu jesteśmy zwolnieni od płacenia ubezpieczenia pomostowego.